Op creatieve en inventieve wijze worden materialen hergebruikt en krijgen nieuwe waarde.
Comfort, design en het praktische aspect zijn hierbij de leidende factoren.